logom
DÜNYANIN İKİNCİ TÜP GEÇİT PROJESİ

Abdülhamit Han, Tüp Geçit Şu an yapımı devam eden tüp geçit projesinden, bir buçuk asra yakın zaman önce hazırlanmış bir Abdülhamit Han dönemi projesi bulunmaktadır.

 

 


Bu proje, Sultan İkinci Abdülhamit Han’ın tahttan indirilmesiyle yarıda kalan birçok imar projelerinden sadece biridir.

Arşivlerde bulunan ilk tüp geçit projesi teklifi, Galata ve Pera arasındaki tünelin mühendisi Eiqéne Henri Gavand tarafından yapılmıştır.

1876'da Osmanlı Hükümetine Boğaziçi'nde, Sarayburnu ve Üsküdar arasında bir tüp geçit projesi sunmuştur. Aynı noktalar arasında ikinci bir tüp geçit projesi ise Fransız S. Preault Demiryolu Şirketi tarafından 1891 yılında devrin padişahı Sultan İkinci Abdülhamit Han' a “Deniz Altı Çelik Tüneli” başlığı altında sunulmuştur.

Üçüncü proje yine Sultan İkinci Abdülhamit Han zamanında Boğazı birleştirecek bir tüp geçit yapılması için ele alınmıştır. Frederic Storm ve arkadaşları tarafından 1902 yılında çizilen projede, köprülerin çelik teknolojisiyle yapılması hedefleniyordu.

“Tünel-i Bahri” adı verilen bu tüp geçit, denize sabitlenmiş 16 büyük sütun üzerinden geçiriliyordu. Tüp geçidin içinden ikisi yolculara, biri de eşyaya mahsus 3 vagonlu tren işleyecekti.Yenikapı ve harem arasındaki tüp geçidin Harem kısmı bir demiryolu ile Haydarpaşa' ya bağlanacaktı.
 
 
Haberler Makaleler EditördenKünye Firma Kartvizitleri İletişim